Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

I. KIEROWNICTWO

- Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy

- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy

II. WYDZIAŁ KRYMINALNY

1.Zespół Dochodzeniowo - Śledczy

2. Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy

3. Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

4. Zespół Techniki Kryminalistycznej

 

III. WYDZIAŁ PREWENCJI

1.Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne:

2.Zespół Dzielnicowych w Łęczycy

3.Zespół Dyżurnych

4.Zespół do Spraw Wykroczeń:.

5.Zespół do Spraw Organizacji Służby i Operacji Policyjnych

6.Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii

 

IV. WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO.

V. POSTERUNEK POLICJI w PIĄTKU

VI. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRASOWO INFORMAYJNYCH

 

VII. ZESPÓŁ DS. DYSCYPLINARNYCH, KONTROLI KADR I SZKOLENIA

 

VIII. ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

IX. ZESPÓŁ DO SPRAW INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI

 

X. ZESPÓŁ DO SPRAW EWIDENCJI, ROZLICZEŃ I ZAOPATRZENIA

 

XI. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Metryczka

Data publikacji : 08.05.2009
Data modyfikacji : 02.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP w Łęczycy
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Kowalski
Osoba modyfikująca informację:
ŁukaszTwardowski
do góry