Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura organizacyjna

I. KIEROWNICTWO

- Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy

- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy

II. WYDZIAŁ KRYMINALNY

1.Zespół Dochodzeniowo - Śledczy

2. Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy

3. Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

4. Zespół Techniki Kryminalistycznej

 

III. WYDZIAŁ PREWENCJI

1.Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne:

2.Rewir Dzielnicowych w Piątku

3.Zespół Dzielnicowych w Łęczycy

4.Zespół Dyżurnych

5.Zespół do Spraw Wykroczeń:.

6.Zespół do Spraw Organizacji Służby i Operacji Policyjnych

7.Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii

 

IV. WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO.

 

V. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRASOWO INFORMAYJNYCH

 

VI. ZESPÓŁ DO SPRAW KADR, SZKOLENIA i OBSŁUGI KANCELARYJNEJ

 

VII. ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

VIII. ZESPÓŁ DO SPRAW INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI

 

IX. ZESPÓŁ DO SPRAW EWIDENCJI, ROZLICZEŃ I ZAOPATRZENIA

 

X. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Metryczka

Data publikacji 08.05.2009
Data modyfikacji 30.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP w Łęczycy
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Kowalski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Kowalski
do góry