Rekrutacja do służby w Policji

OGŁOSZENIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ŁĘCZYCY o ZAKOŃCZENIU NABORU

Na Stanowisko Referenta Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Łęczycy

 

26 września 2019 roku zakończono postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko referenta Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Łęczycy.

W wyznaczonym czasie, wskazanym w ogłoszeniu Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy z dnia 4 września 2019 roku, wpłynęły dwie kandydatury. Osoby, które złożyły list intencyjny przeszły z wynikiem pozytywnym procedurę – zgodnie z „Koncepcją polityki kadrowej dotyczącej funkcjonariuszy Policji w garnizonie łódzkim”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono kandydata na stanowisko referenta Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Łęczycy. Kandydat uzyskał wynik 24,75 pkt.

 

 

 

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W ŁĘCZYCY

MŁ. INSP. ZBIGNIEW GRUSZCZYŃSKI

Metryczka

Data publikacji 23.05.2017
Data modyfikacji 30.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
Osoba udostępniająca informację:
Agata Bierzyńska Zespół ds. Nieletnich i Patologii
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Kowalski
do góry