informacje ogólne - Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

informacje ogólne

    

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

                          Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

na adres poczty elektronicznej: komendant@leczyca.ld.policja.gov.pl

lub listownie na adres:

    Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
    ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
    99-100 Łęczyca

Metryczka

Data publikacji : 30.01.2012
Data modyfikacji : 27.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Łęczyca
Osoba udostępniająca informację:
KPP Łęczyca
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Kowalski

Nawigacja

do góry