Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Zespół do spraw Informatyki i Łączności oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy


 

Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych

Dziennik podawczy

Książka ewidencji sprzętu informatycznego

Książka ewidencji sprzętu łączności

Ewidencja kart mikroprocesorowych


 


 

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

Dziennik podawczy,

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek,

Rejestr przepisów,

Książka doręczeń,

Rejestr pakowania,

Ewidencja główna składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

Rejestr akt postępowań sprawdzających,

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa,

Rejestr wydanych zaświadczeń,

Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa,

Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego,

Rejestr wydanych upoważnień do przeprowadzenia kontroli.


 

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

Książka przyjmowania i wydawania broni,

Dziennik podawczy

Rejestr teczek

Książka dyspozytora

Ewidencja raporty, podania, zwolnienia

Książka doręczeń

Książka odpraw służbowych

 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

 

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Rejestr mandatów karnych

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości

Ewidencja pracy wideo rejestratorów

Działania prewencyjne

 

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

 

Dziennik podawczy

Dziennik korespondencyjny

Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo - Śledczych 

Ewidencja pojazdów zabezpieczonych dla celów procesowych

Dziennik szkoleń


 


 


 

 

Metryczka

Data publikacji : 25.10.2016
Data modyfikacji : 21.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Kowalski
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Kowalski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Kowalski
do góry