Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Zespół ds. Informatyki i Łączności oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KPP w Łęczycy


 

Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych

Dziennik podawczy

Książka ewidencji sprzętu informatycznego

Książka ewidencji sprzętu łączności

Ewidencja kart mikroprocesorowych


 


 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Łęczycy

Dziennik podawczy,

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek,

Rejestr przepisów,

Książka doręczeń,

Rejestr pakowania,

Ewidencja główna składnicy akt KPP w Łęczycy,

Rejestr akt postępowań sprawdzających,

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa,

Rejestr wydanych zaświadczeń,

Rejestr odmów wydania poświadczenia bezpieczeństwa,

Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego,

Rejestr wydanych upoważnień do przeprowadzenia kontroli.


 

Wydział Prewencji KPP w Łęczycy

Książka przyjmowania i wydawania broni,

Dziennik podawczy

Rejestr teczek

Książka dyspozytora

Ewidencja raporty, podania, zwolnienia

Książka doręczeń

Książka odpraw służbowych

 

Wydział Ruchu Drogowego

 

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Rejestr mandatów karnych

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości

Ewidencja pracy wideo rejestratorów

Działania prewencyjne

 

Wydział Kryminalny KPP w Łęczycy

 

Dziennik podawczy

Dziennik korespondencyjny

Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo - Śledczych (ERCDŚ)

Ewidencja pojazdów zabezpieczonych dla celów procesowych

Dziennik szkoleń


 


 


 

 

Metryczka

Data publikacji 25.10.2016
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Kowalski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Kowalski
do góry