Dostęp do infomacji publicznej - Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198) – art. 10 pkt 1.

Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy proszone są o przesłanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na adres poczty elektronicznej:

  • email: komendant@leczyca.ld.policja.gov.pl

lub listownie na adres:

  • Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ulica Ozorkowskie Przedmieście 4

Metryczka

Data publikacji : 08.05.2009
Data modyfikacji : 30.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Łęczyca
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Kowalski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Kowalski
do góry